Menu:

Entrades recentsCategories

Agenda PSM [32]
Mobilitat [21]
Opiniˇ [19]
Think Global - Economia social [18]
Llengua i paÝs [14]
General [14]
Corrupciˇ [13]
Cultura [11]
Medi Ambient [8]
Patrimoni [7]
Economia i finanšament [6]
Mem˛ria Hist˛rica [4]
ConvivŔncia i civisme [3]
Drets dels animals [3]
Dona [3]
Urbanisme [3]
Joventut [2]


Enllaços

PSM-Palma: agrupacions locals
- Coll d'en Rabassa
- Sant Jordi
PSM-Palma: blogs personals
- MagÝ Moranta
- Nanda Ramon
- Tomeu Amengual
- Web PSM-Palma
- Xesc Ramis
PSM-EN
- Biel Barcelˇ
- Blogosfera PSM
- EFA-ALE
- Grup ALE-Verds (Europarlament)
- JEN-PSM
- Pere Sampol
- PSM al YouTube
En BLOC
- BLOC Mallorca
- Blogosfera BLOC
- Especial TORXA: 1 any a Palma
- Torxa Digital
Contacta per mail
- PSM Aj. de Palma
- PSM Fed. de Palma
- PSM Federaciˇ Illes
Canals de Facebook
- PSM-Mallorca
- PSM-Palma


Sindicació

RSS 0.90
RSS 1.0
RSS 2.0
Atom 0.3


Maquetació:

Pau Genestra

Joventut vs Mociˇ de Censura

psmpalma | 28 Abril, 2010 10:13

Molta expectació en el plenari de dilluns passat  per  saber si,  després de dos mesos d'anuncis continuats, la moció de censura trascendiria dels mitjans  de comunicació al plenari. Contràriament a tots els pronòstics,  hem parlat de molts de temes  -pràcticament de tot!-, excepte de l'anunciada moció.  Fins i tot hi ha hagut moments dedicats al jardiner del cementeri i al Rhynchophorus ferrugineus, el pobre animaló que ataca les palmeres de Palma... També per a les aparicions del regidor d'Hisenda a la revista Interviu!

Sortosament el Plenari també ha inclòs una compareixença, en la qual he pogut explicar les noves actuacions de  l'àrea de Joventut, des que  n'hem assumit la gestió, ara  fa dos mesos.

En definitiva,  ni una paraula de la tan anunciada (e)moció de censura,  però sí de participació juvenil,  de  programes d'educació afectiv sexual,  de  foment de l'associacionisme,  de  reconeixement del voluntariat,  d'espais per  a músics,  de  creació d'un  Consell  Local de  Joventut. Una bona notícia , no?

Aquí teniu la meva intervenció...
La joventut esdevé una etapa clau a la vida i les administracions han d'ajudar i facilitar als joves  el seu projecte de vida. Com ja sabeu fa dos mesos, l'Area de Joventut va passar a formar part de la Regidoria de Cultura. Dues àrees amb uns elements comuns i amb un fil conductor semblant i coherent

L'àrea de Joventut de l'ajuntament de Palma, té unes competències limitades, bàsicament oci, educació i lleure. Ens plantejam objectius que puguin trascendir d'aquestes limitacions de competències i, veritablement, PUGUI  ser una eina tranversal amb capacitat de solucionar moltes problemàtiques que afecten els joves..

L'àrea de Joventut coordina diversos serveis externalitzats, gestionats per empreses o entitats, que ofereixen uns serveis molts concrets als joves: Servei de Vacances, Casals de Joves, Servei de Dinamo, CIJ Palma i Agència del Voluntariat. La gran part del pressupost va destinat a cobrir aquests serveis. El que queda de pressupost és reduït i amb un marge de maniobra inicialment estret.

Malgrat aquestes dificultats pressupostàries si que volem plantejar una sèrie d'objectius potencialment assolibles i que amb imaginació i coordinació amb altres entitats poden significar una millora qualitativa important.

La implicació dels joves i les entitats juvenils en el disseny de polítiques de Joventut, potenciar la figura del voluntari com a protagonista de Ciutat, augment dels programes d'educació afectiu-sexual, espais per facilitar els processos creatius dels joves,  millorar la coordinació dels serveis actuals de joventut i potenciar les cultures urbanes de ciutat són els objectius que estem treballant actualment.

CONSELL LOCAL DE JOVENTUT

( + PROTAGONISME EN POL. JOVENTUT)

 

Un dels objectius principals abans esmentats és que les entitats juvenils tenguin més implicació en el disseny de les polítiques de Joventut. Des de la regidoria volem facilitar aquesta participació i que els joves puguin participar activament en el disseny de les polítiques de Joventut. Ja estem treballant per crear el consell local de joventut a Palma.

Conjuntament amb el CJIB, treballam per crear aquest espai puguin dir i participar en la construcció de polítiques del tot tranversal que afectin als joves. Aquest objectiu ja té una temporalització i el mes de maig començarà un procés de participació amb les entitats de Palma que pugui esdevenir amb un Consell Local de Joventut de Palma. Des de l'àrea de joventut posarem totes les facilitats perquè això sigui una realitat

AUGMENT DE SUBVENCIONS

(+ RECURSOS PER LES ENTITATS)


A més a més hem volgut potenciar les activitats que les entitats i associacions juvenils realitzen pujant les partides de subvencions. Aquest any s'han pujat les partides pressupostàries a 35.000 ¬ cada una (activitats puntuals i XEC) el que suposa un augment de més del 50 % en relació a la subvenció d'activitats puntuals i més d'un 30% en relació a la convocatòria del XEC.

Les subvencions sortiran a principis del mes de maig. El fet d'avançar la convocatòria és un tema molt important ja que suposa que les entitats puguin dur a terme una millor programació de les seves activitats.

HOTEL D'ENTITATS JUVENILS
(+ FACILITAT DE CREACIÓ D'ENTITATS)

En aquesta mateixa línia de potenciar les entitats i associacions volen també apostar i col·laborar amb aquelles que s'estan creant i que encara no tenen els recursos suficients per a funcionar de manera autònoma. En aquest sentit és té previst crear un Hotel d'Entitats Juvenils amb la finalitat de facilitar un punt de trobada amb una sèrie de recursos per aquelles associacions juvenils sense ànim de lucre que estan en període de creació. Amb aquest projecte es vol promoure l'associacionisme juvenil entre els joves de Palma.

SALES D'ASSAIG (SOLUCIONAM DÈFICIT HISTÒRIC)
 
Un dels majors i històrics problemes que ens hem trobat ha estat el tema de les sales d'assaig. Des de la Regidoria s'està treballant per donar solucions al tancament de les sales de Son Bibiloni per poder crear un nou espai per joves músics.

En aquests moments es mantenen contactes amb diferents representats de grups de música per tal de poder donar resposta als joves que tenen la necessitat d'aquest servei. En aquests moments estam en la fase de recerca d'espai per a la ubicació de les sales d'assaig. Estam cercant un espai adequat en dos sentit: adequat pel tipus d'activitats que hem d'incloure i adequat en relació a l'ús del sol, estam cercant un espai catalogat com a sociocultural.


RECONEIXEMENT DEL VOLUNTARI (PROTAGONISTES DE PALMA)

Un altre dels objectius que ens hem marcat és l'apropament de l'agència de voluntariat a les entitats. Volem que l'agència sigui un recurs útil per a les entitats i que els voluntaris puguin dur a terme un voluntariat de qualitat.

A més a més s'està treballant per aprovar un reglament del voluntariat que legitimi al voluntari com un protagonista actiu de la Ciutat.

En relació a n'aquest servei també s'està preparant una trobada d'agències de voluntariat ja que cada any es du a terme una trobada a nivell estatal de diferents agències del voluntariat. Aquest any es durà a terme a Palma els dies 13 i 14 de maig i l'objectiu principal és el de compartir experiències.

CENTRE INFORMACIÓ JUVENIL (MILLOR INFORMACIÓ + SEX CONSULTA)

Pel que fa al centre d'informació juvenil l'objectiu principal és que els joves trobin allà tot tipus d'informació que els afecti, ja pugui ser de treball, salut, estudis... És un punt de referència i de respostes a les preguntes del joves en tots els àmbits.

Tenim previst que dia 10 de maig es dugui a terme la presentació del nou centre d'informació juvenil.

El nou centre, situat a un lloc molt més visible i a prop de diferents instituts, compta amb un espai molt més gran per a poder desenvolupar molts més projectes al mateix temps que es podran oferir sessions d'espai a aquelles entitats juvenils que ho necessitin.

Un altre tema que és vol potenciar des de Joventut és el programa del sex- consulta  formulant sobretot nous projectes per a la prevenció de la SIDA a la ciutat i embarassos no desitjats. Aquest darrer es treballarà conjuntament amb l'INJUVE i la FEM

SERVEI DE VACANCES I DIADES FAMILIARS

En relació al servei de vacances l'objectiu principal del qual és la conciliació de la vida familiar i que els infants puguin gaudir de la natura d'una setmana plena d'activitats, al mateix temps que aprenen a ser autònoms i a realitzar tasques de la vida quotidiana.

Durant les vacances de Pasqua s'han dut a terme 4 campaments, els quals dos es feren al Burotell i els altres dos i com a novetat a Osca.

Per a l'estiu 2010 es té previst dur a terme 20 campament repartits en diferents zones d'acampada de Mallorca (colònia de Sant Pere, La Victòria i Es Burotell ) i els Pirineus.

En total s'han oferit 155 places pels campaments de pasqua i 730 joves podran participar als campaments d'estiu.

Cal remarcar que el programa compta amb un projecte d'atenció a la diversitat que està dividit en tres plans diferents:

- El primer és el pla d'integració social on es reserven 40 places per a nins i nines de centres de protecció de menors,

- el següent és el pla d'integració a discapacitats on hi poden accedir 48 nins i nines i, finalment,

- es reserven 36 places a nins i nines derivats de serveis socials.

Els al·lots que formen part d'aquest programa tendran el suport necessari segons les característiques que es presentin i s'hagin detectat en les diferents entrevistes amb professionals i familiars.

L'edat dels participants varia en funció del torn però hi haurà  campaments per nins de 6 a 17 anys. El número de places de cada torn oscil·la entre les 30 i 40 places.
 
Ja que pensam que ajudar les famílies a treballar les relacions pares/mares-fills és molt important, apostam plenament per les diades familiars que ja es varen dur a terme les vacances de pasqua . Que a casa del seu gran èxit se seguiran potenciat aquest tipus d'activitats on els objectius es basen en el potencial pedagògic que suposa una diada d'un grup d'infants amb els seus pares i mares. La convivència i la interrelació, així com sortir del seu entorn habitual, ens possibiliten treballar els valors necessaris, dins una formació integral: l'amistat, la responsabilitat, respecte als altres membres del grup i a l'entorn, tradicions i costums culturals &Per aquest motiu, es dóna una principal importància a l'opció didàctica i pedagògica, però sense oblidar el vessant lúdic que han de tenir totes les activitats de temps lliure.

 

DINAMO I CASALS DE JOVES (+ COORDINACIÓ)

Pel que fa als serveis de Dinamo i els Casal de Joves ens hem trobat amb dos serveis que tenen els mateixos objectius però que no funcionaven de forma conjunta. Per tant l'objectiu principal a curt termini es treballar el funcionament en xarxa i, d'aquesta manera, no duplicar esforços i rendibilitzar al màxim els recursos. .

Per aconseguir-ho, s'han establert reunions mensuals de xarxa, on s'exposaran les diferents activitats que cada servei ha preparat amb l'objectiu d'evitar duplicitats. Aquestes reunions es duran a terme de manera rotativa en el diferents serveis, per tal que tots ens sentim partícips de les polítiques de Joventut.

Un altre dels objectius que es vol potenciar a través d'aquest dos serveis és el treball comunitari i en xarxa. Creim que és molt important que els joves s'integrar al funcionament en xarxa i hi participin de forma activa. Per tant aquest dos serveis treballaran per integrar els grups de joves a plataformes, taules d'entitats, consell de barri... per tal de que els joves de ciutat també puguin opinar sobre la ciutat i les activitat que la seva ciutat ofereix.

Pel que fa als Casals de Joves s'està treballant perquè tots tenguin xarxa wifi i, d'aquesta manera, apropar les noves tecnologies a tots els joves de la ciutat. 

Un altre dels objectius que ens plantegem és el potenciar l'oferta d'activitats per a joves de 18 a 30 anys, ja que hem constat que en aquest moment són els més oblidats dins l'oferta d'activitats. Es tanteja la possibilitat d'activitats de caps de setmana temàtics, viatges culturals...
 
CONVENIS ESPECÍFICS ( APROPAM EL SERVEI ALS COL·LECTIUS DE RISC)

Un altre del grans objectius que volen treballar és el d'apropar els nostres serveis a tots els joves de la ciutat. No només als que tenen unes situacions familiars i socials normalitzades.

Per això volem prestar un interès especial a aquells col·lectius que tenen més dificultats a l'hora de tenir accés als serveis que des de Joventut ofertam.

En aquest sentit, s'intentaran establir una sèrie de convenis per tal de que això sigui possible.

Fins ara hem mantingut reunions amb el centre penitenciari i amb diferents federacions de discapacitats.

AGENDA JOVE (FORMAT + JUVENIL)

Cal esmentar també que es treu un nou format d'agenda jove on s'aglutinaran totes les activitats que des dels diferents serveis s'organitzen per als joves. El format serà més juvenil i més proper que l'actual. També cal dir que aquest nou format resultarà més econòmic.

Categoria: General. Comentaris: (6). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comentaris

 1. 1. Tarkan Aşk Gitti Bizden Şarkı S÷zŘ  |  01-06-2012 a les 20:53

  şarkı

 2. 2. Burcu GŘneş Aşk Gribi Şarkı S÷zŘ  |  12-07-2012 a les 15:15

  şarkı s÷zleri

 3. 3. Ziynet Sali Sevenler Ağlarmış Şarkı S÷zŘ  |  12-07-2012 a les 15:19

  şarkı

 4. 4. Yalın Kasma Şarkı S÷zŘ  |  12-07-2012 a les 15:22

  şarkı

 5. 5. Tatil  |  12-07-2012 a les 15:41

  Tatil

 6. 6. Oyuncak  |  20-11-2012 a les 19:01

  Nice

Publica el teu comentari